FAQ

FAQ Event-Shuttle

Algemeen

 • Ja, een vervoerticket is standaard geldig voor een heen- en terugrit op eenzelfde traject, tenzij expliciet anders vermeld. U kan het ticket ook gebruiken voor een enkele rit, dus enkel de heen- of terugrit. Er zijn geen tickets beschikbaar voor een enkele rit, omdat dit de planning en invulling van de bussen enorm complex zou maken.

 • Ja, er kan een globale factuur aangevraagd worden voor de volledige bestelling. U kan dit aanvragen door het vakje “factuur” aan te vinken bij de bestelling.

 • Neen, het ticket geldt enkel en alleen voor het vervoer van en naar het event.

 • U kan geen ticket kopen voor een enkele rit, want een ticket is altijd geldig voor een heen- en terugrit op eenzelfde traject. Indien u toch wenst af te stappen op een andere plaats dan de plaats waar u bent opgestapt of omgekeerd, dan kan dit enkel door een tweede ticket van een ander traject aan te kopen.

 • Neen, een ticket geldt slechts voor de heen- en terugrit van het event die dag.

 • Neen, huisdieren zijn niet toegelaten op de bus, met uitzondering van geleidehonden.

 • Er mag per persoon 1 bagagestuk kosteloos meegenomen worden in de bagageruimte van de bus (met een maximum van 15 kg per bagagestuk en met een maximum afmeting van, 75 cm x 50 cm x 30 cm). Extra bagage wordt niet toegelaten, ook niet tegen betaling.  Bagage die groter of zwaarder is dan hierboven beschreven, kunnen door de chauffeur geweigerd worden.  Het is ook verboden om gevaarlijke producten (gasflessen, brandbare vloeistoffen, vuurwerk, enzovoorts) mee te nemen in het voertuig.  In de passagiersruimte is 1 handbagage van maximum 5 kg en maximum afmeting van 55 cm x 38 cm x 15 cm per passagier toegelaten. 

 • Neen, eens de boekingen op ons platform zijn afgesloten, kan u geen tickets meer bestellen, noch per mail, noch telefonisch. In bepaalde gevallen worden er nog enkele vrije plaatsen nog aangeboden. Deze kunnen enkel aankocht worden via het platform.

 • Neen, u kan enkel via ons platform een shuttleticket kopen totdat de ticketverkoop afgesloten is. In bepaalde gevallen worden de vrije plaatsen nog aangeboden en kan u deze enkel aankopen via het platform.

 • Afhankelijk van het evenement worden soms verschillende tarieven voorzien voor kinderen en/of ouderen. Indien dit van toepassing is kan u de verschillende tarieven duidelijk terug vinden op het platform tijdens de boekingsprocedure.

 • Neen, er is geen groepskorting voorzien.

 • In geval van problemen voor, tijdens of na onze shuttlediensten, kan je ons per mail bereiken via event-shuttle@keolis.be. De mailbox wordt nauw opgevolgd door onze centrale dienst.

Voor de busrit

 • Neen, vervoertickets kunnen niet geannuleerd worden.

 • Neen, bij ziekte kunnen we geen terugbetaling voorzien.

  • Wanneer het event uiterlijk 5 kalenderdagen voor aanvang van het event wordt geannuleerd voorzien we een volledige terugbetaling van uw vervoersticket.
  • Wanneer het event uiterlijk 5 kalenderdagen voor aanvang van het event wordt geannuleerd en verplaatst naar een nieuwe datum, dan heeft u de keuze tussen het behouden van het ticket (het ticket blijft geldig voor de gekozen vertrekplaats) of een volledige terugbetaling van uw vervoersticket.
  • Indien het event uiterlijk 48 uur voor aanvang van het event wordt geannuleerd of verplaatst naar een nieuwe datum, dan voorzien we een terugbetaling van 50% van het bedrag van uw vervoersticket(s).  De aangekochte vervoerstickets zijn dan ook niet meer geldig op de datum van het uitgestelde event.
  • Indien het event minder dan 48 uur voor aanvang van het event wordt geannuleerd of verplaatst naar een nieuwe datum, dan voorzien we een terugbetaling van 25% van het aankoopbedrag van uw vervoerticket(s). De aangekochte vervoerstickets zijn dan ook niet meer geldig op de datum van het uitgestelde event.
  • Indien de annulatie of verplaatsing van het event wordt aangekondigd minder dan 6 uur voor aanvang van het event, dan is er geen terugbetaling voorzien en zijn de aangekochte tickets niet meer geldig voor de datum van het uitgestelde event.
  • Bij annulatie of verplaatsing van een event, zal er sowieso geen vervoer meer voorzien worden op de initieel voorziene datum en tijdstip. 
 • Je kan de naam, de opstapplaats en de datum van je ticket laten aanpassen.

  • De naam op het vervoersticket kan tot 7 dagen voor aanvang van het evenement kosteloos aangepast worden. Na deze periode rekenen we €5 administratiekosten aan per ticket.
  • De opstapplaats kan veranderd worden (indien de capaciteit dit toelaat) tot 7 dagen voor aanvang van het evenement. Hiervoor rekenen we €5 administratiekosten aan per boeking.
  • In geval van een meerdaags evenement, kunnen we de datum van het ticket omboeken (indien de capaciteit dit toelaat). We rekenen een annuleringskost van €5 per boeking.

  De gegevens van een ticket laten aanpassen? Dan kan door een mail te sturen naar event-shuttle@keolis.be.

   

 • De bus zal altijd op de exacte plaats zoals deze beschreven staat op het platform. De pinpoint op de kaart komt exact overeen met de standplaats van de bus.

 • De bussen zijn steeds voorzien van de naam van het event.

 • Alle passagiers die onder één boeking vallen, zitten op dezelfde bus – tenzij het niet uitkomt met de planning, in dat geval nemen we persoonlijk contact op met de boeker. Als je vrienden elks afzonderlijk een ticket aangekocht hebben, kunnen we niet garanderen dat iedereen op dezelfde bus zit. Koop je tickets dus aan via één persoon, niet allen afzonderlijk.

   

 • Neen, u bent vrij om een plaats op het voertuig te kiezen wanneer u opstapt.

 • Ja, bij het opstappen tijdens de heenreis dient u een legitimatiebewijs voor te leggen bij de chauffeur zodat die uw ticket kan valideren.

 • We vragen aan onze klanten om ten minste 15 minuten voor het opgegeven uur aanwezig te zijn. De autocar zal altijd op het aangegeven uur vertrekken.

Tijdens de busrit

 • Elke bus heeft een busnummer en een aanduiding van de opstapplaatsen.

  Ter plaatse op het evenement vindt u ook onze Event-Shuttle stewards terug waaraan u informatie of hulp kan vragen.

 • Neen, we zijn niet verantwoordelijk voor diefstal en misschien is de bus voor de terugrit anders dan de bus van de heenrit.

 • Eten: Neen, om de bus netjes te houden en andere passagiers geen overlast te bezorgen is het verboden om etenswaren te nuttigen op de bus.

  Drinken: Geopende dranken zoals blikjes zijn niet toegelaten op de bus. Flesjes met afsluitbare dop zijn wel toegelaten. U kan wel steeds terecht bij de chauffeur om een gekoeld drankje te kopen.

 • Ja, u kan het noodnummer terugvinden op uw polsbandje. Indien u uw bandje bent verloren, kan u ons bereiken via het noodnummer 02/513.77.44, enkel en alleen voor event-shuttle gerelateerde onderwerpen.  Het is dus een goed idee om dit nummer alvast even op te slaan in uw mobiele telefoon!

 • Ja, tijdens de busreis en bij het op en afstappen bent u voor wat betreft lichamelijk schade gedekt door de BA-verzekering van het autocarbedrijf.

 • Event-Shuttle voorziet in dit geval vervangend vervoer. Kosten voor eigen vervoersinitiatieven zoals taxi worden niet terugbetaald.

Na de busrit

 • Hiervoor kan u het noodnummer contacteren.

 • Deze informatie vindt u terug op uw vervoersticket.

Nog steeds een vraag?

Vind je het antwoord op jouw vraag niet terug in deze FAQ?

Stuur dan een mailtje naar event-shuttle@keolis.be. We beantwoorden niet-dringende vragen enkel via deze weg.