gender equality
GEEIS

Gendergelijkheid bij Keolis

Diversiteit en gelijkheid is heel belangrijk bij Keolis. Al meer dan tien jaar werkt de Groep actief aan gelijke kansen voor alle medewerkers. Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal. Ons beleid is er dan ook op gericht alle medewerkers gelijkwaardig en respectvol te behandelen. Om dat kracht bij te zetten, werkt Keolis aan de GEEIS-certificatie. Dit label staat voor Gender Equality European/International Standard en werd door Keolis Belgium voor het eerst behaald in 2017. In 2021 werd het GEEIS-Diversity-label behaald, met een hernieuwing in 2023.

Het GEEIS-label is telkens twee jaar geldig. Om een verlenging te krijgen, moet Keolis zich dus blijven inzetten voor gendergelijkheid en diversiteit. In 2019 werd Keolis Belgium beloond voor haar inspanningen. Keolis engageert zich tot diversiteit van mensen én ideeën. Dat betekent dat we een ‘Gelijke Kansen Werkgever’ zijn. We stellen op alle niveaus van de organisatie mensen tewerk waarbij leeftijd, geslacht, geloof of fysieke mogelijkheden er niet toe doen. In 2021 werd het GEEIS-Diversity-label behaald.

In het kader van het label GEEIS werden vier ambitieuze objectieven vooropgesteld door de groep: meer genderdiversiteit in onze filialen, onze medewerkers bewust maken van ons engagement gendergelijkheid, meer vrouwen op verantwoordelijke posities en gelijk loon voor gelijk werk.

Dankzij dit beleid behaalden heel wat filialen in verschillende landen intussen het GEEIS-certificaat. Keolis geeft ook internationaal speciale aandacht aan de gelijkheid tussen man en vrouw. Bijna 9 op de 10 collega’s wereldwijd werken bij een filiaal dat het GEEIS-label heeft.

  • GEEIS 87%
  • Eerste bedrijf met GEEIS
  • Pionier GEEIS