GEEIS-label voor Keolis in België vernieuwd

Goed nieuws: tijdens een Groepsaudit, op 20 juni van dit jaar, uitgevoerd door VERITAS, een gespecialiseerd Frans bedrijf, werd ons "GEEIS"-label (Gender Equality European & International Standards) met twee jaar verlengd. En dit met een nog gunstigere score dan die was toegekend na de audit van 2 jaar geleden! Ter herinnering: de “GEEIS” vertegenwoordigt een internationale norm inzake gendergelijkheid, diversiteit en inclusie, waaraan de HR-strategie, de HR-maturiteit en de HR-consistentie van een bedrijf worden getoetst.

GEEIS-certification

Het principe van een tweejaarlijkse audit binnen ons bedrijf is gekoppeld aan het bijzondere belang dat wij binnen Keolis hechten aan gendergelijkheid en aan diversiteit. Dit zijn sleutelfactoren in het bevorderen van een welvarende en duurzame werkomgeving, waar het aangenaam werken is en waar elkeen zich kan ontplooien en ontwikkelen, in een snel veranderende wereld. De tweejaarlijkse audit analyseert daarom onze HR-praktijken, -gewoonten en -procedures op het vlak van aanwerving, van verloning, van opleiding, van loopbaanontwikkeling, van sociale dialoog en van beëindiging van arbeidscontracten. 

De audit benadrukt de volgende sterke punten van Keolis in België:

  • Goede, proactieve en herhaalde communicatie en sensibilisering rond gendergelijkheid en diversiteit, zowel op ons intranet als op sociale media, in onze interne magazines en tijdens management- en teamvergaderingen.
  • De wil om stap voor stap het beheer van het menselijk kapitaal van Keolis in België te standaardiseren en te harmoniseren, om de dagelijkse HR-beslissingen op objectieve en vlotte wijze te kunnen nemen.
  • De implementatie van talrijke HR-indicatoren in de verschillende filialen van de Groep Keolis in België, met mogelijkheid tot interne en externe benchmarking.

 

De audit nodigt ons uit om deze inspanningen verder te zetten en de volgende opportuniteiten nader aan te grijpen:     

  • Doorgaan met de implementatie van gestandaardiseerde en geharmoniseerde HR-modellen en -communicatie.
  • Het percentage vrouwelijke werknemers blijven verhogen, zowel in het algemeen, als op managementniveau; daartoe de banden aanhalen met vrouwenverenigingen en -netwerken en met lokale bedrijven die zich hiervoor inzetten.
  • Een meer gestructureerd intern en extern communicatieplan ontwikkelen om onze Gender- en Diversity-gerelateerde evenementen en initiatieven te benadrukken en om de boodschap van Keolis inzake professionele gelijkheid en diversiteit & inclusie alsnog te versterken.

Er werd een "Roadmap" opgesteld om deze doelstellingen nog verder te verwezenlijken, met het oog op een Keolis-Gemeenschap in België die representatief, multicultureel en divers is en die gelijkheid bevordert. Het hele HR-team is gemotiveerd om op deze weg verder te gaan!