Wat doet Keolis Belgium op vlak van diversiteit, gelijkheid en inclusie?

Op 15 maart vindt de jaarlijkse ‘Keolis’ Diversity & Inclusion Day’ plaats, de dag waarop we extra aandacht besteden aan het thema van diversiteit, gelijkheid en inclusie binnen ons bedrijf. Maar wat doen we als Keolis Belgium precies om diversiteit na te streven en hiermee om te gaan? Je leest het in dit artikel.

Keolis is een bedrijf waar iedereen zich thuis kan voelen en waar iedereen graag moet kunnen werken. Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan diversiteit, gelijkheid en inclusie. Als bedrijf werkten we hiervoor een diversiteitscharter af, dewelke onze engagementen samenvat:

 • het onthaal en de informatie bij aanwervingen zo organiseren dat de nieuwe medewerkers snel geïntegreerd raken in het bedrijf;
 • alle medewerkers dezelfde kansen bieden om te evolueren in hun loopbaan op basis van relevante objectieve criteria;
 • voortdurende initiatieven uitwerken die bijdragen aan een open en aangename werkomgeving voor iedereen;
 • openstaan voor andere culturen;
 • managers en medewerkers die collega's aanwerven, sensibiliseren en opleiden op het vlak van diversiteit en non-discriminatie;
 • communiceren over het engagement van Keolis op het vlak van diversiteit, zowel binnen als buiten het bedrijf;
 • ervoor zorgen dat de gedragscode van Keolis inzake respect voor anderen wordt nageleefd en inbreuken (racistische, discriminerende, homofobe of seksistische uitlatingen enz.) resoluut tegengaan.

Niet alleen dit charter is een vertaling van wat we doen voor onze collega’s; al meer dan tien jaar werken we actief aan gelijke kansen op de werkvloer, aan een gelijkwaardige en respectvolle behandelingen van onze mensen. Om dat kracht bij te zetten, werkt Keolis continu aan de GEEIS-Diversity-certificatie. Dit label staat voor “Gender Equality European/International Standard & Diversity” en is telkens twee jaar geldig. In 2017, 2019 en 2021 werd Keolis beloond voor haar inspanningen. Om een verlenging te krijgen, zet Keolis zich blijvend in voor gendergelijkheid en diversiteit van mensen én ideeën. Dat betekent dat we een ‘Gelijke Kansen Werkgever’ zijn. We stellen op alle niveaus van de organisatie mensen tewerk waarbij leeftijd, geslacht, fysieke en lichamelijke eigenschappen, religieuze of politieke overtuiging er niet toe doen. Door te mikken op deze nieuwe certificering wil de Groep zijn verbintenissen op het vlak van inclusiviteit versterken en strijden tegen alle vormen van discriminatie die zijn human resources-praktijken en -processen in de hele wereld sturen.

In het kader van het label GEEIS werden een aantal ambitieuze objectieven vooropgesteld door de groep, waaronder:

 • meer genderdiversiteit in onze filialen;
 • onze mensen bewust maken van ons engagement gendergelijkheid;
 • meer vrouwen op verantwoordelijke posities;
 • gelijk loon voor gelijk werk.
Diversiteit