EFFIA Belgium, ons ongekende zusterbedrijf

Dat Keolis wereldwijd verschillende activiteiten heeft in de mobiliteitsbranche, wist je waarschijnlijk wel. Maar dat er ook een zusterbedrijf actief is op Belgische bodem met parkingactiviteiten, is niet algemeen geweten. EFFIA in België werd opgericht in 2017 en werkt sinds 2019 autonoom van Keolis Belgium. “We zijn het enige parkingbedrijf met een mobiliteitsachtergrond, onze concurrenten zijn allen in handen van immobiliënbedrijven en grote investeerdergroepen- of fondsen,” vertelt Julien Verdin, gedelegeerd bestuurder van EFFIA Belgium.

Julien is gedelegeerd bestuurder van EFFIA Belgium en is sinds 2017 actief in de parkeersector. In 2011 werd hij algemeen directeur van Alfa Park, het parkeerbedrijf van investeerdersgroep Ackermans & van Haaren (AvH). “Het was voor de groep een nieuwe activiteit, dus we moesten van nul beginnen,” vertelt Julien. “Tussen 2011 en 2016 draaide het bedrijf jaren erg goed, de groep haalde regelmatig contracten binnen om parkings te exploiteren. Omwille van een grote overname van een bedrijf door AvH in 2016, werd beslist om tijdelijk geen investeringen meer te doen, waardoor enkele belangrijke parkingprojecten stilgelegd werden,” legt Julien uit. “Dit was voor ons een kantelpunt. We beslisten uiteindelijk om de parkingactiviteiten te verkopen.”

Initieel wilde de AvH haar activiteiten aan een industriële partner verkopen. “Maar het mocht absoluut geen Belgisch bedrijf zijn, want dan zouden we verkopen aan de rechtstreekse concurrentie. Daarom hebben we EFFIA, als onderdeel van de Keolis Groep in Frankrijk, actief benaderd. We hadden zeer snel een gesprek met de directie van EFFIA en Keolis.”

Vlak erna werd EFFIA in België opgericht en een paar maanden nadien volgde een overname van Parkeren Roeselare nv. “EFFIA in België was tussen 2017 en 2019 onderdeel van Keolis Belgium, dus we werkten zeer nauw samen met de boekhouding en de IT- en HR-diensten. Vanaf 2019 werkten we volledig autonoom en namen we MyPark over, een groot parkeerbedrijf met verschillende deelbedrijven en werden plots nummer 4 in België.”

Hoewel de coronacrisis een grote financiële impact had op EFFIA in België, gaat het de laatste jaren opnieuw beter. “Maar we blijven voorzichtig en doen gericht investeringen. Zo verzorgen we op dit moment de parking voor een ziekenhuis in Namen, goed voor 1042 parkeerplaatsen.”

EFFIA zet, net zoals Keolis, ook in op multimodaliteit. “De parkingsector is niet zo saai als de meesten denken,” lacht Julien. “We zijn tegelijk een immobiliënkantoor, een IT-dienst, exploitant, juridische dienst en een mobiliteitspartner. Zo opereren we de Park&Ride CERIA-COOVI in Anderlecht, vlak aan het station Brussel-Zuid. Het is een goede oplossing om niet in de file te staan op de Brusselse ring, want vanuit deze P&R kan je makkelijk en in bepaalde gevallen gratis het openbaar vervoer nemen.”

Wat staat er nog op de planning voor het bedrijf? “We blijven innoveren. Zo willen we het reserveren van parkeerplaatsen in de toekomst mogelijk maken in onze parkings. Onze droom is om betalingen op alle vervoersmodi mogelijk te maken met één enkele kaart, zoals de identiteitskaart. Die piste onderzoeken we verder.”

Julien Verdin
EFFIA Betaal

Weetje: een parkeerboete is vaak geen boete…

Steden en gemeenten beslissen of ze het beheer van straatparkings en de betalingen ervan zelf doen of uitbesteden aan de privésector. Parkeerboetes werden ‘gedepenaliseerd’ en uit het strafwetboek gehaald. Mensen die geparkeerd zijn in een betalende zone en niet betaald hebben, krijgen geen ‘boete’ maar wel een ‘retributie’. Deze ‘retributie’ heeft de waarde van het maximale dagtarief, omdat de gebruiker niet betaald heeft voor een dienst van de stad of gemeente. Dit vaste dagtarief wordt toegepast als de gebruiker niet het verschuldigde bedrag heeft betaald bij de parkeermeter.

Een parkeerboete krijg je wél als je een overtreding begaat op de verkeerswetgeving of bijvoorbeeld doordat de wagen geparkeerd was op een plek waar dat niet mocht. Parkeerboetes kunnen alleen worden uitgeschreven door de politie of in bepaalde gevallen door gemachtigde ambtenaren.

EFFIA in België in ’t kort

EFFIA is sinds 2017 aanwezig in België en maakt deel uit van de wereldwijde Keolis Groep. Het bedrijf beheert vandaag 81 parkeerterreinen, waaronder 34 Park&Rides, twee parkings van ziekenhuizen en 12 private parkings in 38 Belgische steden en gemeenten. In totaal beheert EFFIA in België 44.220 parkeerplaatsen, waaronder 9.550 parkeerplaatsen op straat. Het bedrijf beschikt ook over 735 fietsparkeerplaatsen en 94 oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

Effia Namur