Keolis behaalt opnieuw Diversiteitslabel van Actiris

Eurobussing Brussels (EBB), het Keolis-filiaal dat gevestigd is in Neder-Over-Heembeek, heeft opnieuw het gerenommeerde diversiteitslabel ontvangen van Actiris omwille van haar sterk diversiteitsbeleid. Veerle De Gruyter, HR Business Partner bij EBB, nam de prijs in handen. “Het is belangrijk dat we als bedrijf een weerspiegeling zijn van de huidige maatschappij,” aldus De Gruyter. 

EBB behaalde het label voor het eerst in 2017 omwille van een sterk diversiteitsbeleid, nu dus voor de tweede keer. Op de uitreiking op 11 februari waren een 30-tal bedrijven uit het Brusselse aanwezig. Elk bedrijf kreeg een vraag over diversiteit binnen zijn/haar eigen organisatie. Veerle De Gruyter kreeg de vraag waarom het belangrijk is om een diversiteitslabel te hebben binnen het bedrijf. 

“Het is belangrijk dat Keolis als bedrijf een weerspiegeling is van de huidige maatschappij. We leven in een wereld met verschillende mensen, nationaliteiten, culturen, politieke en religieuze standpunten. Het is daarom van belang dat wij als werkgever deze multiculturaliteit opnemen in onze engagementen, zeker als bedrijf met meer dan 30 verschillende nationaliteiten,” vertelt Veerle De Gruyter.   

“Diversiteit moet gebaseerd zijn op wederzijds respect en eerbied voor elkaars waarden,” vult Mario Thysebaert aan, HR Director van Keolis Belgium. “Dit respect moet in beide richtingen worden gevraagd, zowel van de werkgever naar de werknemer als omgekeerd. Het moet geen doel zijn om diversiteit verplicht op te leggen, maar gezien worden als een verrijking, met de inbreng van heel verschillende mensen binnen ons bedrijf.” 

Uiteraard stopt het hier niet. Er wordt al meteen een nieuw plan opgesteld samen met Actiris voor een nieuw diversiteitsabel voor de Brusselse zone, dit voor een periode van 2 jaar vanaf het najaar.  

“Het label is een mooie erkenning van de inspanningen die we als bedrijf leveren om de kracht van elke Keoliet samen te brengen, om samen de mobiliteit van morgen vorm te geven,” concludeert Stefan De Prycker, CEO van Keolis Belgium. 

  

Welke actiepunten onderbouwen ons diversiteitsbeleid? 

  • Aanwerving van jongeren en vrouwen 

  • Aanwerving van gepensioneerden 

  • Aanwerving op basis van competenties en niet op leeftijd, diploma, gender, origine 

  • Een specifieke opleiding over diversiteit 

  • Op het engagement-survey werd de vraag gesteld wat het gevoel is over de gelijke behandeling van vrouwen/mannen en een vraag over gelijkheid in het algemeen 

  • Taallessen 

  • GEEIS- en diversiteitslabel 

  • Aanpassing van de jobaanbiedingen zonder genderopsplitsing 

  • … 

Veerle Diversiteitslabel