"Eenheid in verscheidenheid, en verscheidenheid in eenheid"

Al enkele jaren kent de sector van het personenvervoer een tekort aan werknemers. Over de hele wereld zetten vervoersbedrijven zich in om de problemen met aanwerving en het behoud van werknemers aan te pakken via allerlei innovatieve acties die aangepast zijn aan de lokale cultuur. We spraken hierover met André Rappe, Directeur Human Resources, en Katleen Saenen, HRBP bij Keolis in Vlaanderen. Dit artikel werd gepubliceerd in Pulse, het magazine van de Keolis Groep.

Jet Doevendans Persconferentie

"In België werkt Keolis binnen een zeer specifiek politieke en geografische context. Hoe beïnvloedt dit jullie aanpak?"

ANDRÉ - België heeft een sterke eigenheid, omdat het drie afzonderlijke administratieve regio's en drie officiële landstalen heeft: Brussel-Hoofdstad (Frans-Nederlands), Wallonië (Frans-Duits) en Vlaanderen (Nederlands). Om deze structuur te weerspiegelen, hebben we een gedecentraliseerd en dus regionaal wervingsproces voor operationele profielen, terwijl administratieve functies nationaal worden beheerd.

KATLEEN - Onze aanpak om de instroom te verhogen is de laatste jaren stelselmatig veranderd. Vandaag werkt onze nationale HR-afdeling nauw samen met regionale uitzendbureaus en lokale uitzendbureaus. We zetten ook recruiters in om onze teams te ondersteunen in regio's waar het bijzonder moeilijk is om vacatures in te vullen.

"Wat zijn de grootste uitdagingen waar Keolis in België voor staat?"

KATLEEN - We werven jaarlijks ongeveer 600 nieuwe mensen aan, maar hebben moeite om ze aan boord te houden, vooral chauffeurs dan. We hebben te maken met een samenkomst van omstandigheden: het aantal collega’s dat met pensioen gaat neemt sterk toe, mensen vertrekken omwille van moeilijke werkomstandigheden in sommige regio’s en er is een hoog ziekteverzuim. Als gevolg daarvan zijn onze collega’s overbelast.

ANDRÉ - Een van onze grootste uitdagingen is om de functie van buschauffeur aantrekkelijker te maken. Daarom werken we momenteel aan employer branding. Het doel is om een correcter beeld te geven van wat wij als werkgever te bieden hebben op de Belgische arbeidsmarkt. Bovendien moeten we de verloning competitief en marktconform maken als we onze chauffeurs willen behouden. Diversiteit en gelijke kansen zijn andere gebieden waarop we beter willen scoren. Na een audit is ons Gender Equality European and International Standard (GEEIS)-label met nog eens twee jaar verlengd. Onze realisaties op vlak van gendergelijkheid, diversiteit en inclusie zijn verbeterd: onze beoordeling is van 2/4 naar 3/4 gegaan en we zetten ons hieromtrent verder inzetten.

"België is uniek. Daarom hebben we zowel een gedecentraliseerd als een nationaal rekruteringsproces."

- André Rappe, HR-Directeur, Keolis Belgium

André Rappe

"Welke stappen hebben jullie concreet ondernomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren?"

ANDRÉ - In juli vorig jaar hebben we maaltijdcheques ingevoerd voor alle chauffeurs. Voordien had niet iedereen daar recht op, dus het was belangrijk om deze leemte op te vullen. We hebben ook het betaald verlofstelsel aangepast. Voorheen hadden onze bedienden recht op 20 dagen wettelijk betaald verlof per jaar. We geven nu de mogelijkheid om 39 uur in plaats van 38 uur per week te werken, in ruil voor 26 vakantiedagen per jaar. Dit initiatief werd warm onthaald. In de toekomst hopen we de arbeidstijden verder te verbeteren, zoals dat in Frankrijk gebeurt met tools zoals My Keolis Services.

KATLEEN - Dankzij onze rijschool en opleidingscentrum de Keolis Drivers Academy (KDA) kunnen we ook chauffeurs die rij-instructeur willen worden, helpen om een interessante carrièreswitch te maken. Zo hebben we sinds 2019 al 250 chauffeurs opgeleid, mede omdat we de kostendrempel van de opleiding voor het rijbewijs D wegnemen. Zo maken we de functie van chauffeur aantrekkelijker en laagdrempeliger. We onderzoeken ook manieren om de interne mobiliteit te vergemakkelijken en om collega's meer doorgroeimogelijkheden te bieden.

"Hebben wervingsuitdagingen een invloed op het gevoel van betrokkenheid van werknemers? Hoe creëer je een werkcultuur waarin mensen zich betrokken en verbonden voelen met het bedrijf?"

KATLEEN - We werken nu al een paar jaar aan onze employer brand en aan het versterken van onze aanwezigheid op sociale media. We hebben verschillende rekruteringscampagnes gelanceerd om stereotypen over jobs in onze sector te ontkrachten. In onze advertenties delen onze collega’s rechtstreeks hun ervaringen. Dit draagt bij tot een hechte online Keolis-community én een correcter beeld van de chauffeursfunctie.

ANDRÉ – Net omwille van de specifieke kenmerken van België, is het belangrijk om een gevoel van eenheid te creëren, zowel lokaal als nationaal. Daarom hebben onze 31 vestigingen allemaal hun oorspronkelijke naam behouden om hun lokale wortels te benadrukken. Net als bij alle andere dochterondernemingen hebben we “Keolis” aan de oorspronkelijke naam toegevoegd. Dit lijkt misschien een detail, maar het is eigenlijk heel belangrijk als we eenheid in verscheidenheid en verscheidenheid in eenheid willen versterken.

Katleen Saenen

"De Keolis Drivers Academy heeft ons in staat gesteld om chauffeurs doorgroeimogelijkheden te bieden. Sinds 2019 hebben we 250 mensen een gratis opleiding gegeven en ze allen aangenomen!"

- Katleen Saenen, HRBP van Keolis in Vlaanderen