Flexi-jobs in onze sector, wat betekent dit concreet?

Sinds 1 januari 2024 is het systeem van flexi-jobs ingevoerd in onze sector, meer bepaald voor de functie van buschauffeur. Wat betekent dit nu concreet? Je leest het in dit artikel.

Ben je gepensioneerd en wil je bijverdienen als deeltijdse buschauffeur? (bijvoorbeeld één of twee dagen per week, of enkele uren per dag, in de week of in het weekend)

  • Dan behoud je je volledige pensioen-inkomen en je statuut als gepensioneerde;
  • Daarbovenop krijg je je loon als buschauffeur, zonder persoonlijke RSZ-inhouding en zonder bedrijfsvoorheffing. Je brutoloon is dus je nettoloon.

Werk je 4/5 bij een andere werkgever, en wil je deeltijds bijverdienen als buschauffeur? (bijvoorbeeld één of twee dagen per week, of enkele uren per dag, in de week of in het weekend)

  • Dan heb je voor de job als buschauffeur geen persoonlijke RSZ-inhouding en geen bedrijfsvoorheffing. Je brutoloon is dus je nettoloon, indien je loon als buschauffeur niet hoger is dan €12.000/jaar;
  • Het loon als buschauffeur krijg je boven op je normale loon bij die andere werkgever. Je komt daarbij niet in een hogere belastingschaal, al ligt je globaal inkomen hoger.

Mocht je geïnteresseerde personen kennen, laat hen dan gerust weten dat we ze begeleiden met het administratieve luik en dat we via de Keolis Drivers Academy gratis opleidingen geven voor het rijbewijs D.

Solliciteren voor een flexi-job bij Keolis kan eenvoudig via onze jobsite.

Vacature West- en Oost-Vlaanderen - Vacature Antwerpen - Vacature Vlaams-Brabant - Vacature Limburg - Vacature Brussel